Resurscenter För Komplementärmedicin I Sverige ekonomisk förening

Jönköpings län

Information

I Eksjö finns det ett Ekonomisk förening som heter Resurscenter För Komplementärmedicin I Sverige ekonomisk förening. Det finns flera bolag som liknar Resurscenter För Komplementärmedicin I Sverige ekonomisk förening i Jönköpings län. Eksjö är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Sedan 2003-08-12 så har Resurscenter För Komplementärmedicin I Sverige ekonomisk förening varit registrerat. Idag är Resurscenter För Komplementärmedicin I Sverige ekonomisk förening och det finns fler bolag som är det i Eksjö.

Vill man komma i kontakt med Resurscenter För Komplementärmedicin I Sverige ekonomisk förening så kan man gör det genom att posta ett brev till Kullag. 23, 570 30, Mariannelund. Vi ni istället prata med Resurscenter För Komplementärmedicin I Sverige ekonomisk förening så kan ni göra det på 0381-16290.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att anordna utbildningar och kurser. Erbjuda medlemmarna lärartjänster däri. Anordna därmed förenlig verksamhet.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Albrigtsen, Cathrine som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt i land utanför EES, Davidsberg, Peter André Daskalos som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Mäklin, Omraam Kristian som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, .

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Peter André Davidsberg. .

Resurscenter För Komplementärmedicin I Sverige ekonomisk förening har 769609-8677 som sitt organisationsnummer.