HSB Bostadsrättsförening Dackehöjden i Eksjö

Jönköpings län

Information

HSB Bostadsrättsförening Dackehöjden i Eksjö är en verksamhet som finns i Eksjö. I HSB Bostadsrättsförening Dackehöjden i Eksjö finns det lite olika personer som är förknippade och det är Borg, Margareta Elisabet som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Elsa Ingrid Viola som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Hörberg, Ingrid Sol-Britt som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Ann Elisabet som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Jan-Elof Helmer som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Käck Karlsson, Britt Ann-Charlotte som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamotSöderström, Anna-Stina Maria som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, .

Vill man kunna komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Dackehöjden i Eksjö så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta verksamheten på det sättet så kan ni försöka att nå HSB Bostadsrättsförening Dackehöjden i Eksjö på telefon 0381-10170.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är HSB Bostadsrättsförening Dackehöjden i Eksjö av bolagstypen Bostadsrättsförening.

HSB Bostadsrättsförening Dackehöjden i Eksjö är ett av många verksamheter som finns i Jönköpings län och Eksjö arbetar för att verksamheter ska trivas i kommunen.

HSB Bostadsrättsförening Dackehöjden i Eksjö innehar ej F-skattsedel och HSB Bostadsrättsförening Dackehöjden i Eksjö är ej registrerat för mervärdesskatt.

√ Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Dackehöjden i Eksjö så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Borg, Margareta Elisabet -Hörberg, Ingrid Sol-Britt -Karlsson, Jan-Elof Helmer -Söderström, Anna-Stina Maria

HSB Bostadsrättsförening Dackehöjden i Eksjö har 727000-0693 som sitt organisation och statusen för verksamheten är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika verksamheter som är Bolaget är aktivt i Jönköpings län.